ติดยืนยันRockstar

ทำยังไง?


1.ให้ลูกค้าเข้าเว็บเมล
เข้าเว็บเมล>คลิกตรงนี้!!<
2.ให้ล็อกอินด้วย เมล-รหัส ร็อคสตาที่ซื้อมา
3.สังเกตกล่องข้อความจะมีเมลที่ส่งมาให้ยืนยัน
3.1.จากนั้นทำการยืนยัน
4.ถ้าหากไม่พบเมลที่ให้ยืนยันให้กดส่งไปใหม่ตามรูป
5.ถ้าหากกดส่งใหม่แล้วขึ้นสีแดง
6.ให้หาจดหมายยืนยันเก่า ใช้ในการยืนยันแทน