บทความทั้งหมด


ติดโค้ดRockstar

ทำยังไง?
1.ให้ลูกค้าเข้าเว็บเมล
2.ให้ล็อกอินด้วย เมล-รหัส ร็อคสตาที่ซื้อมา
3.สังเกตกล่องข้อความจะมีโค้ดส่งมา
4.นำโค้ดที่ได้มาใส่
เข้าเว็บเมล>คลิกตรงนี้!!<
ติดยืนยันRockstar

ทำยังไง?
1.ให้ลูกค้าเข้าเว็บเมล
2.ให้ล็อกอินด้วย เมล-รหัส ร็อคสตาที่ซื้อมา
3.สังเกตกล่องข้อความจะมีเมลที่ส่งมาให้ยืนยัน
4.ถ้าหากไม่พบเมลที่ให้ยืนยันให้กดส่งไปใหม่ตามรูป
5.ถ้าหากกดส่งใหม่แล้วขึ้นสีแดง
6.ให้หาจดหมายยืนยันเก่า ใช้ในการยืนยันแทน
...
ติดเมลที่ผูกไว้กับสตรีม

ทำยังไง? (FiveM)
เข้าเว็บเมล>คลิกตรงนี้!!<
การใช้งาน

เว็บHotmail
1.ให้ลูกค้าใส่เมลสินค้าที่ลูกค้าซื้อมา
2.ให้ลูกค้าใส่รหัสสินค้าที่ลูกค้าซื้อมา
3.ถ้าขึ้นว่า Stay signed in? ให้กด NO
เข้าเว็บ...
เปลี่ยนเมล,รหัส,ของร็อคสตา

ทำยังไง?
หาโค้ดไม่เจอ

ในEmail
สอน Login

Rockstar เข้า FiveM
เข้าเว็บเมลต่างๆ
...